آرشیو تگها: حقوقدانان ایرانی

حقوقدانان ایرانی

محمد علی اردبیلی

دکتر محمد علی اردبیلی

بیوگرافی، شرح حال و رزومه دکتر محمد علی اردبیلی استاد حقوق جزای عمومی، جرم شناسی، بزهكاری اطفال و نوجوانان و جامعه شناسی جنایی و آشنایی با آثار و تألیفات وی

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر ابوالفتح وزیری، قاضی دادگستری و استاد حقوق جزا و جرم شناسی

دکتر ابوالفتح وزیری

قضاوت آنلاین: دکتر ابوالفتح وزیری دکترای خود را در رشته حقوق جزا از دانشکده حقوق دانشگاه پاریس اخذ کرد و همچنین در وزارت دادگستری دارای سمت های مهم قضایی شد.

بیشتر بخوانید »