آرشیو تگها: حقوقدانان ایرانی

حقوقدانان ایرانی

زندگی نامه دکتر محمود کیهان، استاد حقوق بین الملل

دکتر محمود کیهان

قضاوت آنلاین:دکتر محمود کیهان فارع التحصیل دانشکده حقوق پاریس است که بعد از بازگشت به ایران، حقوق بین الملل عمومی، سازمان های بین المللی و اقتصادی تدریس کرد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه، استاد حقوق تجارت و اقتصاد

دکتر عبدالحمید اعظمی زنگنه

قضاوت آنلاین: دکتر عبدالحمید معظمی زنگنه دارای لیسان حقوق و دکتری علم اقتصاد و مدرس حقوق تجارت دانشکده حقوق تهران با شلیک گلوله دانشجوی خود گشته شد.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه دکتر سید علی شایگان، استاد حقوق مدنی

دکتر سید علی شایگان

قضاوت آنلاین: دکتر سید علی شایگان یکی از نخستین استادان رشته حقوق مدنی در دانشکده حقوق بود که کتاب حقوق مدنی وی یکی از کتاب های درسی زمان خود بود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه حاج شيخ محمد باقر آيت الله زاده حائری مازندرانی، قاضی دادگستری و استاد فقه و حقوق اسلامی

حاج شيخ محمد باقر آيت الله زاده حائری مازندرانی

قضاوت آنلاين: استاد حاج شيخ محمد باقر آيت الله زاده حائري مازندراني از شاگردن به نام حاج شيخ صالح مازندراني، حاکم شرع بابل و خراسان و عضو ديوان عالی تميز بود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه حاج سید نصر الله تقوی ملقب به سادات اخوی، قاضی دادگستری و استاد حقوق

حاج سيد نصرالله تقوي ملقب به سادات اخوي

قضاوت آنلاين:حاج سيد نصرالله تقوي از نامداران فرهنگ و نظام قضايي دادگستري نوين بود. وی اكثراً رياست ديوان عالي تميز و يا دادستاني كل کشور را بر عهده داشت.

بیشتر بخوانید »