آرشیو تگها: حقوقدانان مشهور ایرانی

حقوقدانان مشهور ایرانی

دکتر پرویز علوی

دکتر پرویز علوی

شرح حال و رزومه دکتر پرویز علوی استاد حقوق بین الملل و وکیل پایه دادگستر و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »

سید مصطفی عدل

سید مصطفی عدل

شرح حال و رزومه سید مصطفی عدل ملقب به منصور السطنه استاد حقوق مدنی و اساسی و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و آثار تألیفی و تحقیقی وی

بیشتر بخوانید »