آرشیو تگها: حقوق جزای عمومی

زندگی نامه دکتر محمد علی معتمد، استاد حقوق کیفری

دکتر محمد علی معتمد

قضاوت آنلاین: دکتر محمد علی معتمد، دکترای حقوق کیفری و بنیانگذار دانشکده حقوق دانشگاه ملی ایران (شهید بهشتی کنونی) در سال 1346 شمسی و اولین رئیس آن می باشد.

بیشتر بخوانید »