آرشیو تگها: حقوق مدنی دکتر امامی

کتاب حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی (جلد چهارم)

دکتر سید حسن امامی

از مهمترين کتب حقوق مدني، شش جلد کتاب حقوق مدني دکتر سيد حسن امامي است که جزء منابع مهم و اساسي اين رشته از حقوق بشمار مي آيد..

بیشتر بخوانید »