آرشیو تگها: حقوق و تکالیف زندانیان

مقالات مرتبط با زندان و سازمان زندان های کشور، قسمت چهارم و پایانی

وب سایت زندان های کشور

قضاوت آنلاین: قاضی ناظر زندان از مقامات در امور کیفری است که وظایف مهمی در قوانین جزایی برای وی پیش بینی شده است که آگاهی به آن از اهمیت زیادی برخوردار است.

بیشتر بخوانید »