آرشیو تگها: حمل و نگهداری ماهواره

قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره ‌مصوب 1373 با اصلاحات بعدی

ماهواره و تجهیزیات دریافت آن

قضاوت آنلاین: جرایم مرتبط با ماهواره و تجهیزات آن برابر قانون ممنوعیت بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرم می باشد.

بیشتر بخوانید »