آرشیو تگها: حکایت های پندآموز ملانصرالدین

بهانه مردم تمامی ندارد

حکایت های ملانصرالدین

حکایت شنیدنی ایراداتی که مردم به ملانصرالدین، پسرش و خرش می گرفتند که به خوبی مؤید این ضرب المثل است که «در دروازه را می توان بست ولی دهان مردم رو خیر»

بیشتر بخوانید »