آرشیو تگها: حکایت های پند آموز

دستان بگیر سیاستمدار

حکایت و داستان

گاهی برای بیان صفات شخصیتی صاحب مناصبان کشوری، لسانی جز طنز و لطیفه نتواند به نحو شایسته ای آنان را توصیف کند، چنانچه که در حکایت حاضر برای سیاستمدار صورت گرفت.

بیشتر بخوانید »

معنای منطق

منطق

قضاوت آنلاین:منطق از دیدگاه افراد گوناگون متفاوت است و هر کس از دید خود به مسائل می نگرد و پیش خود نتیجه گیری منطقی از نگاه و عمل خود می کند.

بیشتر بخوانید »