آرشیو تگها: حکایت

با همه بله، با من هم بله

حکایت و داستان

داستانک «با همه بله، با من هم بله» سرنوشت وکیلی است که برای فرار موکل از پرداخت طلب طلبکارانش، توصیه ای می کند ولی نمی داند که خودش نیز به دامن آن می افتد.

بیشتر بخوانید »

مؤمن در واقعیت و شیطان در حقیقت

حکایت و داستان

حکایت شیرین عارف اعظم و مؤمن در واقعیت و شیطان در حقیقت، اشاره به نگاهی سطحی ما به مسائل که در غالب موارد دیدگاه‌ها و قضاوت ما را نسبت به افراد به خطاء می برد.

بیشتر بخوانید »