آرشیو تگها: حکم به پرداخت دیه از بیت المال

پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال

نشست قضايی قضات دادگستری

حکم پرداخت دیه صدمات بدنی از بیت المال مانند قتل در قانون مجازات اسلامی با توجه به سکوت این قانون و نظر علمای حقوق و فقها چیست؟

بیشتر بخوانید »

تکالیف شاکی و اولیاء دم و نوع تصمیم دادسرا و دادگاه در موارد پرداخت دیه از بیت المال (نظریه ۵۸۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

در موارد پرداخت دیه المال از بیت المال در پرونده های کیفری و حقوقی شاکی و اولیای دم چه تکالیفی دارند و دادسرا و دادگاه جزایی باید چه نوع تصمیمی اتخاذ کند؟

بیشتر بخوانید »