آرشیو تگها: حکم خلع ید

دعوای خلع ید خارج از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات است (رأی وحدت رویه 801)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

رسیدگی به دعوای خلع ید برابر رأی وحدت رویه شماره 801 مورخ 1399/7/22 هیأت عمومی دیوان عالی خارج از صلاحیت کمیسیون رفع تداخلات مرکز استان است.

بیشتر بخوانید »