آرشیو تگها: حکیم اعظم

دکتر علی پرتو

دکتر علی پرتوی معروف به حکیم اعظم

بیوگرافی دکتر علی پرتو استاد دانشگاه معروف به حکیم اعظم و آشنایی با تحصیلات و کسب مدارج علمی استاد و ریاست او بر مدرسه عالي علوم سياسي

بیشتر بخوانید »