آرشیو تگها: خسارت به عین مستأجره

مسئولیت جبران خسارات وارده به عین مستأجره و اموال منصوب در آن (مشاوره قضایی ۵)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: چنانچه بعد از تخلیه عین مستأجره، مشخص شود که خسارتی اموال منصوب در آن وارده شد که معلول استفاده مستأجر بوده است، نحوه جبران ان چگونه خواهد بود؟

بیشتر بخوانید »