آرشیو تگها: خسارت طحال

از بین بردن طحال موجب ارش است (رأی وحدت رویه ۷۴۰)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: هرگاه در اثر عملی اعم از عمدی یا غیرعمدی طحال شخص از بین برود، مطابق ماده 449 قانون مجازات اسلامی ضارب باید ارش آن را مطابق با نظر پزشکی قانونی بپردازد.

بیشتر بخوانید »