آرشیو تگها: خسارت مازاد بر دیه

نحوه وصول دیه از پزشک محکوم علیه (مشاوره قضایی ۹)

مشاوره حقوقی

قضاوت آنلاین: غالب پزشکان مسئولیت خود را بیمه می‌کنند که دیه از محل ییمه پرداخت می‌شود، اما اگر پزشکی مسئولیت را ببمه نکند، راهکاری‌های قانونی وصول دیه چیست؟

بیشتر بخوانید »

ضوابط صدور قرار تأمین کیفری در خسارت مازاد بر دیه (نظریه مشورتی شماره ۱۶۵۱ کارگروه دادستان کل کشور)

دادستانی کل کشور

قضاوت آنلاین: در مواردی که میزان دیه از تعهدات شرکت بیمه گر بیشتر است، آیا تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال می شود یا از آن خروج موضوعی دارد؟

بیشتر بخوانید »

حکم به پرداخت خسارت و هزینه های درمانی مازاد بر دیه

شعبه دادگاه

در مورد خسارت مازاد بر دیه نظیر مطالبه هزینه های درمانی رویه قضایی واحد نیست و عده ای از قضات عقیده به دریافت آن داشته اما برخی مخالف آنند.

بیشتر بخوانید »