آرشیو تگها: خسارت ناشی از جرم

حکم به خسارت مازاد بر دیه منصرف از محل درمان و میزان هزینه درمانی است

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: مطالبه خسارت مازاد بر دیه ارتباطی به نوع بیمارستان محل درمان مصدوم و یا میزان هزینه درمانی وی ندارد زیرا باید او سلامتی قبل از حادثه را بازیابد.

بیشتر بخوانید »