آرشیو تگها: خودروهای فرسوده

قوانین و مقررات ناظر بر آلودگی هوا

برخی عقیده دارند که ما در زمینه آلودگی هوا با خلاءقانونی مواجهه هستیم اما کنکاش در قوانین موضوعه کشور مؤید خلاف این نظر است و ریشه مشکل را باید در عدم اجرای قوانین مصوب جستجو کرد.

بیشتر بخوانید »