آرشیو تگها: خودروی فاقد بیمه نامه

آیین نامه نحوه توقیف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث

قوانین راهنمایی و رانندگی

قضاوت آنلاین: در اجرای ماده 42 قانون بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه 1395، آیین نامه اجرایی آن توسط هیأت وزیران تصویب شد.

بیشتر بخوانید »