آرشیو تگها: دادگاه صالح رسيدگي به جرم پولشويي

قانون مبارزه با پولشويي مصوب 2 بهمن 1386 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی (تنقیح شده)

متون حقوقی

یکی از قوانینی که در تعامل با FATF در ایران وضع گردید، قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی است.

بیشتر بخوانید »