آرشیو تگها: دادگاه عالی انتظامی قضات

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی

متون حقوقی

دستورالعمل ترفیع دارندگان پایه قضایی قضات شاغل به پیشنهاد رییس دادگاه عالی انتظامی قضات و در تاریخ 24 اسفند 1398 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است.

بیشتر بخوانید »

قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی

تخلفات انتظامی قضات

نظارت بر نحوه عملکرد و رفتار قضات و رسیدگی به تخلفات انتظامی و صلاحیت قضائی آنها به شرحی که در قانون نظارت بر رفتار قضات 1390 آمده، صورت می گیرد.

بیشتر بخوانید »