آرشیو تگها: دانلود قانون برنامه پنج ساله توسعه

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران+جداول آن

بودجه

قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، از جمله قوانین است که به جهت امتناع رئیس جمهور در ابلاغ آن، رئیس مجلس اقدام نمود.

بیشتر بخوانید »