آرشیو تگها: دانلود مقالات دکتر محمد علی اردبیلی

محمد علی اردبیلی

دکتر محمد علی اردبیلی

بیوگرافی، شرح حال و رزومه دکتر محمد علی اردبیلی استاد حقوق جزای عمومی، جرم شناسی، بزهكاری اطفال و نوجوانان و جامعه شناسی جنایی و آشنایی با آثار و تألیفات وی

بیشتر بخوانید »