آرشیو تگها: دانلود کتاب اساتید حقوق

دانلود کتابچه آشنایی با وکالت دادگستری، بهمن کشاورز

بهمن کشاورز

کتابچه آشنایی با وکالت دادگستری از بهمن کشاورز تلاش دارد به بیان ضرورت مراجعه مردم به وکیل و تعهد بالفعل وی و استقلال کانون وکلای دادگستری بپردازد.

بیشتر بخوانید »

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) دکتر محمود آخوندی اصل

دکتر محمود آخوندی اصل

دانلود جلد پنجم کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر محمود آخوندی اصل از معتبرترین کتاب در آیین دادرسی کیفری بعد از کتب آیین دادرسی کیفری دکتر عبدالحسین علی آبادی

بیشتر بخوانید »

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم) دکتر محمود آخوندی اصل

دکتر محمود آخوندی اصل

دانلود جلد چهارم کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر محمود آخوندی اصل از معتبرترین کتاب در آیین دادرسی کیفری بعد از کتب آیین دادرسی کیفری دکتر عبدالحسین علی آبادی

بیشتر بخوانید »

کتاب آیین دادرسی کیفری (جلد سوم) دکتر محمود آخوندی اصل

دکتر محمود آخوندی اصل

دانلود جلد سوم کتاب آیین دادرسی کیفری دکتر محمود آخوندی اصل از معتبرترین کتاب در آیین دادرسی کیفری بعد از کتب آیین دادرسی کیفری دکتر عبدالحسین علی آبادی

بیشتر بخوانید »