آرشیو تگها: دخالت در امور مالی

تأثیر سن بلوغ در طرح دعاوی مالی و غیر مالی صغیر بالغ (نظریه ۳۶۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سن بلوغ صغیر بالغ با لحاظ ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 این ماده چه تأثیری در دعاوی مالی و غیر مالی و دخالت در امور مالی او دارد؟

بیشتر بخوانید »

حدود اختیارات مدیر تصفیه در اقامه دعوی به قائم مقامی تاجر ورشکسته

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: مدیر تصفیه که قائم مقام تاجر ورشکسته محسوب می شود، اختیارات وی محدود به حقوقی و امور مالی تاجر مزبور بوده و در امور غیرمالی هیچگونه اختیاری ندارد.

بیشتر بخوانید »