آرشیو تگها: دزدی

محکوم واقعی

شعبه دادگاه

قضاوت آنلاین: برای مبارزه با جرم، باید به شناسایی علل ارتکاب آن که از جمله نابرابری توزیع ثروت در جامعه است، برآمد و متعاقب آن نسبت به رفع آن منطقی آن کوشید.

بیشتر بخوانید »

آیا من یک دزدم؟

خاطره

دو حکايت جالب و شیرین با موضوع سارق واقعی کیست که تأمل برانگيزی بوده و الگوی مناسبی براي مردم هر جامعه به ويژه صاحبان مشاغل آزاد است.

بیشتر بخوانید »