آرشیو تگها: دستور اجراء

شرایط دستور توقف اجرای حکم قطعی کیفری (رأی وحدت رویه ۷۴۲)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: صدور دستور توقف اجرای حکم از سوی دیوان عالی کشور مستلزم وجود شرایطی مقرر در تبصره ماده 478 قانون آیین دادرسی کیفری در تقاضای اعاده دادرسی و دلایل آن است.

بیشتر بخوانید »