آرشیو تگها: دعوای مطالبه طلب سند رسمی

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

آیین نامه اجرایی

جزئیات اجرای سند رسمی لازم الاجرای ثبتی در آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی 22 تیر 1398 رئیس قوه قضاییه تشریح گردید.

بیشتر بخوانید »