آرشیو تگها: دفاتر خدمات الکترونیک قضایی

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی

دستورالعمل های قوانین و مقررات

دستورالعمل ثبت و تکمیل اطلاعات سامانه های قضایی به منظور افزایش اطمینان به اطلاعات ذخیره‌شده در مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه تصویب شد.

بیشتر بخوانید »

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب ۱۳۹۶ رئیس قوه قضاییه

آیین نامه اجرایی

آیین نامه اجرایی ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون آن ها مصوب 1396 رئیس قوه قضاییه

بیشتر بخوانید »