آرشیو تگها: دفتر خدمات قضایی

اعتبار اقدامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خارج از ساعات اداری (نظریه ۱۱۷۱)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۱۷۱ مورخ ۱۳۹۷/۴/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار اقدامات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در خارج از ساعات اداری

بیشتر بخوانید »