آرشیو تگها: دوجنسه

معافیت از خدمت سربازی به علت ترنسن بودگی

مقالات حقوقی

معافیت از خدمت سربازی ترنس یا ترنسجندر مطابق کدام مقررات قانونی صورت می گیرد و آیا معافیت آنان از خدمت سربازی موقتی است یا دائمی؟

بیشتر بخوانید »

مجازات ظاهر شدن مرد در ملاء عام با لباس و آرایش غلیظ زنانه

شعبه دادگاه

قضاوت‌آنلاین: اگر مردی با پوشیدن لباس زنانه و آرایش غلیظ زنانه در انظار عمومی ظاهر شود، عمل وی براساس کدامیک از مواد قانون جزایی ایران جرم و قابل مجازات است؟

بیشتر بخوانید »