آرشیو تگها: دیه نقص عضو بینی

شکستگی بینی که بدون عیب درمان شود، دیه معین دارد (رأی وحدت رویه ۷۶۱)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

قضاوت آنلاین: بینی از جمله اعضایی است که دیه شکستگی آن تابع مقررات عام دیه شکستگی اعضاء نبوده و حکم خاص به شرح ماده 593 قانون مجازات اسلامی 1392 دارد.

بیشتر بخوانید »