آرشیو تگها: رأی دادگاه در شکستگی استخوان

نحوه محاسبه دیه شکستگی استخوان و ترک برداشتن آن (رأی 782)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

نحوه محاسبه دیه شکستگی استخوان و ترک برداشتن آن که بدون عیب بهبود یافته را در رأی وحدت رویه شماره 782 مورخ 1398/9/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور بخوانید.

بیشتر بخوانید »