آرشیو تگها: رأی دادگاه در طلاق

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق زوجه به علت عسر و حرج نیست

شعبه دادگاه

صرف اعتیاد زوج مجوز طلاق نیست بلکه یرابر شرط 7 سند ازدواج، اعتیاد باید به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی را برای زوج دشوار کند.

بیشتر بخوانید »

مجموعه آرای قضایی در امور خانواده

فهرست موضوعی

مجموعه آرای قضایی خانوادگی دادگاه ها و دیوان عالی کشور با فهرست موضوعی همراه با پیوند متناظر با هر دسته برای سهولت دسترسی به آن ها تهیه گردید.

بیشتر بخوانید »