آرشیو تگها: رأی دادگاه در وجه التزام قراردادی

اعتبار وجه التزام قراردادی مازاد بر شاخص تورم بانک مرکزی (رأی وحدت رویه 805)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

شرایط تعیین وجه التزام قراردادی مازاد بر نرخ تورم بانک مرکزی در رأی وحدت رویه شماره 805-1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشخص شد.

بیشتر بخوانید »