آرشیو تگها: رأی دادگاه در وجه التزام قراردادی

حکم تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی

شعبه دادگاه

حکم به تعدیل مبلغ وجه التزام قراردادی با لحاظ اصل 40 قانون اساسی، ماده 230 قانون مدنی، مسئولیت قراردادی متخلف از قرارداد و قاعده لاضرر

بیشتر بخوانید »

اعتبار وجه التزام قراردادی مازاد بر شاخص تورم بانک مرکزی (رأی وحدت رویه ۸۰۵)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

شرایط تعیین وجه التزام قراردادی مازاد بر نرخ تورم بانک مرکزی در رأی وحدت رویه شماره 805-1399/10/16 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مشخص شد.

بیشتر بخوانید »

تعیین وجه التزام قراردادی برای تأخیر پرداخت وجه چک خلاف قانون است

شعبه دادگاه

وجه التزام قراردادی موضوع ماده 230 قانون مدنی ناظر به تعهدات فعلی است، بنابراین تعیین وجه التزام برای تعهد پرداخت مازاد بر وجه نقد چک، غیرقانونی می باشد.

بیشتر بخوانید »