آرشیو تگها: رأی دیوان در صلح مهریه

سند رسمی صلح مهریه، تا زمانی که باطل نشود، معتبر است

آراء شعب دیوان عالی کشور در امور حقوقی

سند رسمی صلح مهریه تا زمانی که از اعتبار ساقط نشود، به حکم مواد 70 و 73 قانون ثبت اسناد و املاک معتبر بوده و تمام مراجع به اعتبار می دهند.

بیشتر بخوانید »