آرشیو تگها: رزومه دکتر موسی عمید

دکتر موسی عمید

دکتر موسی عمید

مجتهدی که دکترای حقوق خصوصی را از دانشگاه سوربن پاریس، دیپلم علوم جزایی را از مؤسسه جزایی پارس اخذ کرد و عصو هیأت علمی دانشکده حقوق تهران شد.

بیشتر بخوانید »