آرشیو تگها: روز حقوق بشر

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد

سازمان ملل متحد

قضاوت آنلاین: یکی از بنیادی ترین اسناد بین المللی، اعلاميه جهانی حقوق بشر است که شامل يك ديباچه و 30 ماده و در تاريخ 10 دسامبر 1948 در مجمع سازمان ملل تصويب شد.

بیشتر بخوانید »