آرشیو تگها: زنای به عنف

اعتراض به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری یک استان در مرحله تحقیقات مقدماتی جرم تجاوز به عنف با دیوان عالی کشور است (رأی وحدت رویه ۷۶۸)

آراء وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور کیفری

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار منع تعقیب دادگاه کیفری استان در جرم تجاوز و زنای به عنف مطابق رأی وحدت رویه هیأت عمومی، دیوان عالی کشور است.

بیشتر بخوانید »

صلاحیت دادگاه کیفری دو در قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ (قسمت دوم)

مقالات آیین دادرسی کیفری

قسمت دوم مصادیق جرائم قابل رسیدگی مستقیم در دادگاه کیفری دو به مقدماتی در جرائم 7 و 8 و درجه بندی مجازات ها می پردازد که مقدمه مباحث بعد است

بیشتر بخوانید »