آرشیو تگها: زندگی نامه سید محمد شفیع جهانشاهی

زندگی نامه سید محمد شفیع جهانشاهی معروف به آقا جهانشاهی

آقا جهانشاهی از شخصیت های مهم با سمت های متعدد و خطیر قضایی است که محاکمه جنجالی و پر سر و صدای آقایان علی سهیلی و سید محمد تدین را انجام داد.

بیشتر بخوانید »