آرشیو تگها: سجل قضایی

آیین نامه سجل کیفری مصوب ۱۳۸۴ با اصلاحیه بعدی

اثر انگشت

قضاوت آنلاین: یکی از مهمترین آیین های مرتبط با ثبت سوابق در چهار امور کیفری، مدنی، اداری و تجاری، آیین نامه سجل کیفری مصوب 11 اردیبهشت 1384 رئیس قوه قضاییه است.

بیشتر بخوانید »