آرشیو تگها: سمت قضایی

زندگی نامه دکتر جلال عبده بروجردی؛ قاضی دادگستری

دکتر جلال عبده بروجردی

قضاوت آنلاین: دکتر جلال عبده، در طرح علی اکبر خان داور در اعزام قضات به اروپا شرکت داشت. وی علاوه بر احراز سمت های مهم قضایی، نماینده ایران در شورای امنیت بود.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه سید محسن صدر ملقب به صدر الاشراف؛ قاضی دادگستری

سید محسن صدر ملقب به صدر الاشراف

قضاوت آنلاین: سید محسن پس از نایل شدن به درجه اجتهاد، در سال 1284 وارد کادر قضایی شد اما در مدت کم توانست سمت های مهم قضایی و حتی وزرات دادگستری را احراز نماید.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه موسی سرابندی؛ قاضی دادگستری

موسی سرابندی قاضی دادگستری

قضاوت آنلاین: موسی سرابندی با رتبه هشت قضایی دادستان تهران شد و توانست سمت هایی چون مستشار دیوان عالی کشور،رئیس کل ثبت کشور و تدریس در دانشکده حقوق را کسب کند.

بیشتر بخوانید »

زندگی نامه حسین نقوی؛ قاضی دادگستری

حسین نقوی

قضاوت آنلاین: حسین نقوی که دارای دو دیپلم حقوق عمومی و خصوصی بود، دروس دکتری را در فرانسه به اتمام رسانید اما به جهت عدم ارائه پایان نامه موفق به دریافت آن نشد.

بیشتر بخوانید »