آرشیو تگها: سن رشد

تأثیر سن بلوغ در طرح دعاوی مالی و غیر مالی صغیر بالغ (نظریه ۳۶۷۳)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

سن بلوغ صغیر بالغ با لحاظ ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 این ماده چه تأثیری در دعاوی مالی و غیر مالی و دخالت در امور مالی او دارد؟

بیشتر بخوانید »

لازمه خروج فرزند از حضانت والدین، بلوغ همراه با رشد است

نشست قضايی قضات دادگستری

قضاوت آنلاین: به علت عدم تصریح قانون، قضات محاکم در مورد این که خروج فرزندان از حضانت والدین با رسیدن آنان به سن بلوغ صورت می‌گیرد یا سن رشد، اختلاف نظر دارند.

بیشتر بخوانید »