آرشیو تگها: سودهای غیر قانونی

دایره شمول رأی وحدت رویه ۷۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (نظریه مشورتی ۷۶۹)

نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

رأی وحدت رویه 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور شامل پرونده های جریانی است ولی آیا شامل پرونده های تسویه شده نیز می شود یا خیر؟

بیشتر بخوانید »

ابطال قرارداد تسهیلات خلاف بانک مرکزی (رأی وحدت رویه ۷۹۴)

آرای هیأت عمومی دیوان عالی کشور در امور حقوقی

ابطال قراردادهای بانکی سود تسهیلات مازاد بر نرخ مصوب بانک مرکزی با توجه به رأی وحدت رویه شماره 794 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تأیید شد.

بیشتر بخوانید »