آرشیو تگها: سوگند قاضی

نقدی بر سوگند قضات

نقد و نظر

متن سوگندنامه قضات دادگستری که در جلسه تحلیف باید از سوی قضات قرائت شود، دارای نقص مهمی است که یکی از وکلای دادگستری به بیان آن می پردازد.

بیشتر بخوانید »