بایگانی برچسب: سید محمد شریفی

ویولونیست شهیر در متروی تهران

جاشوا بل

قضاوت آنلاین: روزنامۀ همشهری براي آزمایش اجتماعی با موضوع ادراک، سلیقه و ترجیحات مردم، آزمايشي را در دي ماه سال 1390 در يکي از متروهاي تهران انجام داد تا آقاي سَیّد محمّد شریفی به صورت ناشناس در ایستگاه مترو بنوازد.

ادامه نوشته »