آرشیو تگها: شرایط تملک اراضی

شرایط تملک اراضی

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک

اراضی

لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 17 بهمن 1358 شورای انقلاب

بیشتر بخوانید »