آرشیو تگها: شرایط مدیر مدرسه

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی

متون حقوقی

قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی در اجرای اصل 123 قانون اساسی در تاریخ 14 آذر 95 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بیشتر بخوانید »