آرشیو تگها: شرب خمر

مشروب ساز خودکار انسان

سندرم مشروب‌ سازی خودکار

مستی بدون مصرف مسکر که به سندرم ABS یا سندرم مشروب‌ سازی خودکار یا سندرم تخمیر روده‌ای معروف است چیست، دلایل و راه های درمان آن کدام است؟

بیشتر بخوانید »