آرشیو تگها: شرح حال دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

زندگی نامه دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی، استاد حقوق عمومی

دکتر سید ابوالفضل قاضی شریعت پناهی

قضاوت آنلاین: دکتر سید ابوالفضل قاضی، دکترای فدرال حقوق عمومی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه ژنو فراسنه با ارائه پایان نامه «تحول نظام دو مجلسی» دریافت کرد.

بیشتر بخوانید »